Aktuelt

Fagseminar med Tussa, Tafjord, SFE og Hywer i Sandane

Den 7.–8. februar 2024 fekk vi til ei samling med Tussa, Tafjord, SFE og Hywer på Gloppen hotell i Sandane. Der fekk me interessante faglege innlegg, og det var òg ei fin moglegheit til å utveksle erfaringar frå gjennomførte prosjekt og diskutere driftsutfordringar og drodle rundt nye prosjekt. Hywer set pris på konstruktive tilbakemeldingar og synest det var ei givande samling både fagleg og sosialt.

Befaring på inntaket til Eidsfossen Kraftverk til SFE Produksjon