Hywer har signert kontrakt med Østfold Energi for utbygging av Gravdalen kraftverk i Lærdalsfjella på nesten 1200 meters høgde. Kraftverket skal produsere 60 GWh ny kraft og skal utnytte eit fall på om lag 330 meter.

Etter nokre månader med snørydding og med alle løyve på plass, er vi i gang med å klargjere infrastrukturen for elektrisk tunnelboring. Denne løysinga vil berre stå for 1/8 av CO2-avtrykket samanlikna med ein sprengt tunnel med eit minimum tverrsnitt på 20-25 m².

Hywer skal levere komplett fjellarbeid med ein TBM-driven tunnel på 5 km og sprengde adkomsttunnellar og kraftstasjons hall i samarbeid med Hæhre Entreprenør.

I samarbeid med Spetals Verk og andre leverandørar skal vi levere komplett hydromekanisk og elektromekanisk utstyr til kraftverket.

Vi leverer sjølve prosjekterings- og prosjektleiar tenestene og har med oss sideentreprenørar på bygg, anlegg og sjaktboring.

Klargjering av påhugg før TBM’en kjem på plass