Referanser

Håfoss Kraftverk, SKL

Hywer leverte mekanisk utrusting til Håfoss Kraftverk, som ligg i Etne kommune. Prosjektet, som vart fullført i 2022, inkluderte konstruksjon, produksjon, montering og testing. Hywer samarbeidde tett med Sunnhordaland Kraftlag for å sikre ei vellykka levering.

Hywer har levert mekanisk utrustning i vassveg og rør til Håfoss Kraftverk. Håfoss Kraftverk ligg ved Rullestadvatnet i Etne kommune i Vestland fylke, og eigar er Sunnhordaland Kraftlag (SKL). Estimert årsproduksjon er ca. 34 GWh.

Prosjektet vart ferdig levert i 2022 for SKL. Hywer sin leveranse inkluderte konstruksjon, produksjon, montasje og testing. Vatnet vert ført gjennom ei inntaksrist på 16 x 2,5 m og vidare gjennom ei vertikal rulleluke på 2,6 x 2,6 m. Vassvegen vidare er ein 290 m lang trykktunnel, før vatnet vert ført til kraftstasjonen i Dn2400 glasfiberrør.

Hywer berekna og teikna utstyret etter SKL sine spesifikasjonar. I samarbeid med kunden vart løysingane optimalisert, og modellar vart lasta opp og godkjente i SKL sitt prosjekthotell. Leveransen inkluderte følgande hovudsystem:

  • arrangement for inntaksluke
  • arrangement for fylling av vassveg
  • arrangement for minstevasssføring
  • port ved betongpropp
  • glasfiberrøyr

Gode diskusjonar med SKL med kjappe avgjerder i konstruksjonsfasen og fleksibilitet hos både SKL og entreprenør på anlegg i forbindelse med montasjen bidrog til ein vellykka leveranse for Hywer.

«God gjennomføringsevne og gjennomgåande god kvalitet på leveransen. Hywer leverte eit veldig godt prosjekt i eit komplisert inntak, og samarbeidet mellom oss som kunde og prosjektleiinga i Hywer var eksemplarisk.»
Eivind Kjerpeset
Fagansvarleg maskin/mekanisk SKL

Kontakt oss

Ta kontakt med oss om du har spørsmål til denne typen prosjekt.

Ståle Haugen

Ingeniør, Sal og Leveranse

97 66 05 59
stale.haugen@hywer.no

Per Gunnar Alseth

Ingeniør, Sal og Leveranse

91 55 25 88
per.gunnar.alseth@hywer.no