Referanser

Nedre Markevatn, SFE

Hywer har levert ny rørgate og nye ståldelar til vassveg i samband med rehabilitering av kraftverket på Nedre Markevatn frå 1955. Prosjektet var ferdig levert august 2023.

Hywer har prosjektert, laga systembeskriving, berekningar og teikningar til dette prosjektet. Vi har òg laga teknisk plan og har utført kvalitetssikring og montasjearbeid.

Hovudkomponentane var nye GRP-rør i DN2000, nye ståldelar inn mot stasjonen og mot tunnelen og diverse koplingar.

Eksisterande rørgate før prosjektoppstart

ny rørgate

Sluttarbeid før testing av ny rørgate