Referanser

Tappeluke til Dam Hjelmevatn

I forbindelse med rehabilitering av Dam Hjelmevatn og etablering av tappeløp leverte Hywer tappeluke og styring for nødtapping av magasinet.

Dam Hjelmevatn vart rehabilitert i 2023. Det skulle mellom anna lagast ein tappetunnel med tappeluke for å kunne senke ned magasinet. Hywer fekk oppdraget med å prosjektere, produsere, montere og sette i drift tappeluka. Prosjektering vart gjennomgått og godkjent av både kunde og konsulent.

Svært god dialog og godt samarbeid med byggherren sine representantar under prosjektering, produksjon og montering sikra gode og praktisk tilpassa løysingar som vi er trygge på vil gi mange år med problemfri drift.

Både lukeføringa og platekassen vart produserte i oppdelte seksjonar for transport med helikopter til anlegget og enkel inntransport i tunnelen. Vidare vart platekassen og den nedre delen av lukeføringa transporterte inn i tunnelen ved hjelp av gravemaskin, og den øvre delen av lukeføringa vart senka ned gjennom ei lukesjakt, før alt vart montert saman, forankra i tunnelen og støypt fast.

Med byggjeplass høgt oppe på fjellet måtte alt av utstyr og personell til montering flygast opp med helikopter, noko som gjorde logistikken rundt vêrforhold, utstyr og personell ekstra krevjande. Hywer er stolte over å ha levert eit godt produkt til ein fornøgd kunde.

Det skulle mellom anna lagast ein tappetunnel med tappeluke for å kunne senke ned magasinet.

«Som vår samarbeidspartner i gjennomføringsmessig utfordrande prosjekt set vi stor pris på Hywer sin fleksibilitet, og vilje og evne til å finne gode løysingar.»